foresto

FAQ - často kladené otázky
1Jak dlouho trvá soutěž?
Soutěže probíhá od 1.3.2020 00:00:00 do 30.4.2020 23:59:59 – v této době je možné provést registraci do soutěže. Pro účely určení výherců vedlejších výher je soutěž rozdělena do jednotlivých soutěžních dnů (Soutěžním dnem se rozumí každý jednotlivý den od 1. 3. 2020 do 29. 4. 2020 vždy od 00:00:00 hod do 23:59:59 hod).
2Jak se mohu zúčastnit soutěže?
Kupte v pravidlech specifikovaný antiparazitní obojek Foresto na území České republiky, uschovejte si doklad o nákupu a zaregistrujte se prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce www.soutezforesto.cz. Doklad o nákupu musí obsahovat název soutěžního výrobku (tak aby nebylo možné jej zaměnit s jiným výrobkem).
3Jaké výrobky jsou soutěžní?
Soutěž se vztahuje na volně prodejný antiparazitní obojek Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy do 8 kg/38 cm (kód balení: 9900645) a Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy nad 8 kg /70 cm (kód balení: 9900647) zakoupený od prodejce v České republice.
4Mohu se zúčastnit soutěže, pokud jsem obojek Foresto nakoupil před začátkem soutěže?
Soutěže se můžete zúčastnit i se soutěžními výrobky zakoupenými (při splnění výše uvedených podmínek) před začátkem soutěže, nejdříve však k 1.1.2020. Nezapomeňte si uschovat originál dokladu o nákupu!
5Je podmínkou účasti v soutěži aktivní adresa elektronické pošty a telefonní číslo?
Ano, aktivní adresa elektronické pošty (e-mailová adresa) i telefonní číslo jsou údaje nezbytné pro provedení platné registrace na soutěžních webových stránkách www.soutezforesto.cz. Na těchto kontaktech budete též informováni o případné výhře. Při opakované registraci do soutěže je třeba uvést vždy tutéž e-mailovou adresu a tel. číslo jako při první registraci.
6Kdo se může soutěže zúčastnit?
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby – spotřebitelé. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím subjektům a také osoby uvedeným osobám blízké ve smyslu občanského zákoníku.
7Jaké výhry mohu v soutěži vyhrát?
Hraje se o 1x automobil Mini Cooper Countryman a 60x poukaz na nákup víkendového pobytu v hodnotě 6 000 Kč vč. DPH od cestovní kanceláře Čedok a.s.
8Kdo může vyhrát hlavní výhru a kdy proběhne její losování?
Hlavní výhru může vyhrát účastník soutěže, který se platně registroval do soutěže alespoň s jedním soutěžním výrobkem a splnil veškeré podmínky soutěže (i ty následující vylosování). Výherce hlavní výhry budeme losovat ze všech platných soutěžních registrací doručených do soutěže, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.
9Kdo může vyhrát vedlejší výhru a kdy proběhne její losování?
Vedlejší výhru může vyhrát účastník soutěže, který se platně registroval do soutěže alespoň s jedním soutěžním výrobkem a splnil veškeré podmínky soutěže (i ty následující vylosování). Výherci vedlejších výher budou vylosováni vždy následující pracovní den po ukončení příslušného vyhodnocovaného soutěžního dne. Losování proběhne ze všech platných soutěžních registrací, které byly od počátku soutěže až do konce příslušného soutěžního dne doručeny do soutěže a nebyly již dříve vylosovány.
10Kolik mohu vyhrát výher?
Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze 1x vedlejší výhru a 1x hlavní výhru.
11Jak zjistím, jestli jsem něco vyhrál(a)?
O své výhře v soutěži bude výherce informován nejpozději do 3 pracovních dnů od vyhodnocení příslušného soutěžního dne (v případě hlavní výhry celé soutěže) e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu (nebo prostřednictvím SMS na uvedeném telefonním čísle).
12Mám obavy, že po registraci do této soutěže mi začnou chodit nevyžádané zásilky elektronické pošty.
Zařazením se do soutěže udělujete (popř. Váš zákonný zástupce) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely realizace soutěže. Nad rámec uvedeného můžete (popř. Váš zákonný zástupce) dobrovolně udělit souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem přímého marketingu zadavatele. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zdarma, přímo u zadavatele soutěže.
13Mohu se zúčastnit opakovaně?
Ano, s každým jedním zakoupeným soutěžním výrobkem (a novou soutěžní registrací) se můžete zapojit do soutěže. Soutěžní formulář umožňuje provést více soutěžních registrací najednou, viz níže.
14Jak mám postupovat, pokud jsem na jeden doklad o nákupu nakoupil více než jeden soutěžní výrobek a chci se tedy vícekrát zapojit do soutěže?
Pokud Vaše účtenka dokladuje nákup více než jednoho soutěžního výrobku, můžete se zaregistrovat s touto účtenkou tolikrát, kolik zakoupených soutěžních výrobků dokladuje. Registrace s více soutěžními výrobky z téže účtenky pak můžete provést hromadně (jedním vyplněním soutěžního formuláře), a to tak že v soutěžním formuláři snadno vyberete počet zakoupených výrobků na jeden druh dokladu. Kolik výrobků máte na dokladu uvedeno, tolikrát se zapojíte do soutěže (resp. tolik bude provedeno registrací).
15Kam se mohu obrátit s dotazy o soutěži Foresto, na které jsem na stránkách nenašel odpověď?
Kontaktovat nás můžete na help@designjuice.cz.
16Jak a kdy budou předávány výhry?
Hlavní výhra bude předána osobně dle dohody s vylosovaným účastníkem. Vedlejší výhry budou odeslány do 4 týdnů od kontroly (s kladným výsledkem) splnění veškerých podmínek soutěže vylosovaným účastníkem, a to elektronicky na zaregistrovanou emailovou adresu.
17Musím si ponechat originály dokladu o nákupu?
Ano, můžete být zadavatelem, organizátorem soutěže (nebo jimi pověřenými subjekty) kdykoli požádán o jejich doložení.
18Jsou osobní údaje, které zadám při registraci výhry chráněny?
Ano, osobní údaje jsou chráněny podle platných zákonů České republiky a přístup k nim budou mít pouze zadavatel a organizátor soutěže a její technický správce.
19Má účtenka z registrační pokladny neobsahuje kód FIK, je to problém?
Není. Může se stát, že ačkoli máte účtenku z registrační pokladny, tak nemusí tento kód obsahovat. Pak ale jistě obsahuje kód BKP, který je pro registraci do soutěže plně dostačujícím.
20Doklad o nákupu obsahuje pomlčky, lomítka, písmena. Jak mám postupovat?
Do registračního pole můžete zadat jakýkoliv znak včetně pomlčky a lomítka.
21Jaké druhy dokladu mohu použít pro zaregistrování soutěžního vstupu?
Kromě účtenky z registrační pokladny můžete také použít fakturu z e-shopu nebo příjmový pokladní doklad.
L.CZ.MKT.AH.02.2020.0810
mechanika 1

Kup 1× Foresto

Kupte v době od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 v místě konání soutěže alespoň 1ks některého ze soutěžních výrobků Foresto a pečlivě si uschovejte doklad o provedení nákupu. Předložení dokladu je v případě vylosování podmínkou předání výhry.

mechanika 2

Zadej na webu kód z dokladu o nákupu

V době konání soutěže od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 zaregistrujte svůj soutěžní nákup na www.soutezforesto.cz zadáním čísla faktury, příjmového pokladního dokladu nebo posledních 8 znaků FIK (BKP). Doklad o nákupu musí prokazatelně obsahovat název soutěžního výrobku.

mechanika 3

Vyhraj!

Od počátku soutěže až do 29. 4. 2020 losujeme pro každý soutěžní den jednoho výherce vedlejší výhry, kterou je voucher v hodnotě 6 000 Kč na koupi víkendového pobytu od společnosti Čedok a.s. Dne 30. 4. 2020 vylosujeme jednoho výherce hlavní výhry – osobní automobil MINI Cooper Countryman. V soutěži lze získat maximálně 1 hlavní a 1 vedlejší výhru.


Soutěžní výrobky: Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg a Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy > 8 kg jsou veterinární léčivé přípravky.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Délka obojku je 38 nebo 70 cm.
Smrtící a repelentní (zabraňuje sání) účinek proti klíšťatům po dobu až 8 měsíců. Léčba a prevence zablešení 7-8 měsíců.

Soutěž probíhá od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 na území České republiky.
Soutěžní nákup je možné provést již od 1. 1. 2020.
Doklad o nákupu musí prokazatelně obsahovat název soutěžního výrobku.
Soutěže se mohou zúčastnit výhradně osoby starší 15 let.

Vstupem do soutěže účastníci potvrzují, že se seznámili s úplnými pravidly soutěže a zavazují se je dodržovat.
V případě rozporu úplných pravidel s ostatními materiály týkajícími se soutěže má vždy přednost znění úplných pravidel.
Zadavatelem soutěže je BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel.: 266 101 471, IČO: 00565474.
e-mail: cz.veterina@bayer.com L.CZ.MKT.AH.01.2020.0790
mechanika

Kup 1× Foresto

Kupte v době od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 v místě konání soutěže alespoň 1ks některého ze soutěžních výrobků Foresto a pečlivě si uschovejte doklad o provedení nákupu. Předložení dokladu je v případě vylosování podmínkou předání výhry.

mechanika

Zadej na webu kód z dokladu o nákupu

V době konání soutěže od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 zaregistrujte svůj soutěžní nákup na www.soutezforesto.cz zadáním čísla faktury, příjmového pokladního dokladu nebo posledních 8 znaků FIK (BKP). Doklad o nákupu musí prokazatelně obsahovat název soutěžního výrobku.

mechanika

Vyhraj!

Od počátku soutěže až do 29. 4. 2020 losujeme pro každý soutěžní den jednoho výherce vedlejší výhry, kterou je voucher v hodnotě 6 000 Kč na koupi víkendového pobytu od společnosti Čedok a.s. Dne 30. 4. 2020 vylosujeme jednoho výherce hlavní výhry – osobní automobil MINI Cooper Countryman. V soutěži lze získat maximálně 1 hlavní a 1 vedlejší výhru.


Soutěžní výrobky: Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg a Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy > 8 kg jsou veterinární léčivé přípravky.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Délka obojku je 38 nebo 70 cm.
Smrtící a repelentní (zabraňuje sání) účinek proti klíšťatům po dobu až 8 měsíců. Léčba a prevence zablešení 7-8 měsíců.

Soutěž probíhá od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 na území České republiky.
Soutěžní nákup je možné provést již od 1. 1. 2020.
Doklad o nákupu musí prokazatelně obsahovat název soutěžního výrobku.
Soutěže se mohou zúčastnit výhradně osoby starší 15 let.

Vstupem do soutěže účastníci potvrzují, že se seznámili s úplnými pravidly soutěže a zavazují se je dodržovat.
V případě rozporu úplných pravidel s ostatními materiály týkajícími se soutěže má vždy přednost znění úplných pravidel.
Zadavatelem soutěže je BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel.: 266 101 471, IČO: 00565474.
e-mail: cz.veterina@bayer.com L.CZ.MKT.AH.01.2020.0790